Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2020

goryczka
1334 47e2 500
Reposted fromnutt nutt viatinderstick tinderstick
goryczka
0937 d01b 500
Reposted fromnutt nutt viatinderstick tinderstick

January 08 2020

goryczka
9100 f1ce 500
goryczka
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamothsdevourer mothsdevourer
goryczka

January 06 2020

goryczka
0093 4159 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viaDagarhen Dagarhen
goryczka
9064 37cc 500
Reposted fromcornis cornis viasucznik sucznik

January 05 2020

goryczka
goryczka
3923 37df 500
Reposted fromcocomove cocomove viaaromatycznie aromatycznie
goryczka
7812 b39a 500
Reposted fromnutt nutt viamuladhara muladhara
goryczka
8846 8191 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianami nami
goryczka
1870 1c5a 500
goryczka
8294 ea07 500
Reposted fromowca owca viaangelofdeath angelofdeath

January 02 2020

goryczka
5063 31b5 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viasofakante sofakante
goryczka
4986 a546 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viasofakante sofakante
goryczka
6468 15af 500
goryczka
2438 cc19 500
Plakaciary przeciwko przemocy.  Szkoda, że trzeba robić kampanie o rzeczach oczywistych. Ale skoro trzeba - warto robić to tak dobrze. 
Reposted fromhrafn hrafn vianoticeable noticeable
goryczka
6545 364a 500
Reposted fromGreyscale Greyscale viaDagarhen Dagarhen
goryczka
5616 0244 500
Reposted fromerq erq viaedhell edhell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl