Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

goryczka
7346 5240 500
goryczka
goryczka
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSylvka Sylvka

November 27 2017

goryczka
5107 eb75 500
Reposted fromtfu tfu vialefu lefu
1885 4251 500

adviceandsupportforyou:

Recovery is possible.

goryczka
8148 78f1 500
Reposted fromtfu tfu vialefu lefu

November 24 2017

glumshoe:

glumshoe:

What I say: “I’m touch-starved.”

What you think I mean: “I need a hug.”

What I truly mean: “I need someone to platonically lie across me with their full weight, crushing my body and providing deep pressure until my errant soul is reabsorbed into my flesh. Also, a hug would be nice.”

I’ve had to explain this to people who think it’s weird, but when I add, “You know… like cats…” they seem to understand.

November 21 2017

goryczka
5033 9163
Reposted fromsavatage savatage viatinderstick tinderstick

November 16 2017

goryczka
3584 5504 500
Reposted frompiehus piehus viawasnae wasnae

November 15 2017

goryczka
Overthinked, Overworked & Underfucked. 
— Me.

November 14 2017

goryczka
3198 044b
Reposted fromgosq gosq viaOnly2you Only2you

November 10 2017

goryczka
goryczka
1955 bcc7 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaMrrruk Mrrruk

November 07 2017

8307 aab9

Petting a Little

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viajezu jezu
0786 71b2 500
Reposted fromgreggles greggles viaDagarhen Dagarhen

October 26 2017

6913 9889 500
Reposted fromgothish gothish viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
goryczka
To nigdy nie jest do końca twój wybór, że odchodzisz. To również wybór tego kogoś, kto pozwala ci odejść.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaxvcth xvcth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl