Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2018

goryczka
4835 cd91 500
Very good bean.
Reposted fromKret Kret vialefu lefu
goryczka
7735 4398 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasadporn sadporn

May 08 2018

goryczka
6119 4639 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawasnae wasnae
goryczka
3149 20cd 500
Reposted fromnyaako nyaako viawasnae wasnae
goryczka
2947 94e7
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viadesperateee desperateee

May 07 2018

goryczka
6034 a678
Reposted fromsaku saku viawasnae wasnae
goryczka
0470 4afc 500
Reposted fromLuna- Luna- viawasnae wasnae
6333 3855
Reposted fromthetemple thetemple viatinderstick tinderstick
goryczka

Po południu wpadł do nas przyjaciel. Przy kawie gadaliśmy o życiu, codziennych sprawach. W pewnej chwili powiedziałem: "Poczekaj chwilkę, pozmywam tylko i zaraz wracam." Popatrzył na mnie jakbym co najmniej oznajmił, że idę budować rakietę kosmiczną. Odpowiedział z mieszanką zaskoczenia i podziwu: „To fajnie, że pomagasz żonie. Ja swojej nie pomagam, bo jak to robię, to ona nie wykazuje żadnej wdzięczności, np. w zeszłym tygodniu umyłem podłogę i nawet nie usłyszałem dziękuję."
Usiadłem z powrotem i wyjaśniłem mu, że ja nie „pomagam” żonie, bo moja żona nie potrzebuje pomocnika – potrzebuje partnera. To nie jest kwestia pomagania, bo mamy podział obowiązków. Mieszkamy razem w domu, więc to oczywiste, że sprzątam ten dom, bo też go brudzę. Ja nie pomagam mojej żonie w kuchni, bo ja również muszę jeść, więc muszę też gotować. Ja nie pomagam mojej żonie zmywać naczyń – robię to, bo ja też używam talerzy, szklanek i widelców. Nie pomagam żonie przy dzieciach, bo to też moje dzieci i to mój ojcowski obowiązek. Nie pomagam żonie w praniu, wieszaniu czy składaniu ubrań – robię to, bo to także ubrania moje i moich dzieci. Ja nie jestem „pomocą” w domu, jestem jego częścią. A jeśli chodzi o wdzięczność i podziękowania, to zapytałem przyjaciela, kiedy ostatni raz podziękował swojej żonie, kiedy skończyła sprzątać dom, zajmować się praniem, zmieniać pościel, kąpać dzieci, gotować, zajmować się całą resztą… Czy ty jej podziękowałeś tak naprawdę, coś w stylu: „Super, Kochanie! Jesteś fantastyczna!”?

via net (Stowarzyszenie Kongres Kobiet)

Reposted fromramoneska ramoneska viatinderstick tinderstick
goryczka
4540 5c2c 500
t.co
Reposted fromgruetze gruetze viawasnae wasnae

May 03 2018

goryczka
2228 e767
Reposted fromtfu tfu viabudas budas
goryczka

May 02 2018

goryczka
5287 565d 500
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viastylte stylte
goryczka
8319 5190 500
Reposted fromamphetamine amphetamine viamuladhara muladhara
goryczka
goryczka
7859 7eeb 500
goryczka
7883 83d7 500
Reposted fromfungi fungi viaorangeugarte orangeugarte

April 19 2018

goryczka
8768 f515
Reposted fromnazarena nazarena viawasnae wasnae

April 07 2018

goryczka
4270 e097 500
Reposted fromjaslodka jaslodka viaMartwa13 Martwa13

April 04 2018

goryczka
8699 50d6 500
Reposted fromteijakool teijakool viaMakeMePurr MakeMePurr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl